Φρέρης Νικόλαος   

ΑΦΜ:  046360096  

ΔΟΥ:  IH AΘηνών  

Αριθμός ΓΕΜΗ:  001702101000 

Ηρακλέους, 20   Ν Κόσμος   11743